فعالیت خارج از کلاس : مرتبط با دانش آموزان پایه هفتم

۱- در این بخش پژوهشی در ارتباط با تاثیرات مثبت و منفی موسیقی در ذهن و زندگی انسان آورده می شود و شایسته است با دقت مطالعه شود  و نظرات منطقی و عقلانی  خویش را در دو صفحه در کلاس ارائه دهند. لطفا اینجا را کلیک کنید   { بررسی تاثیرات موسیقی بر دنیا پیرامون و موجودات زنده}

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0