خلاصه درس یک آمادگی دفاعی نهم ۹۹

خلاصه درس یک پایه نهم به صورت پرسش و پاسخ از صفحه ۱۱ تا ۱۷ ارائه می گردد این قسمت را کلیک کنید تا برایتان دانلود شود   ( ۱nohom 99)

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0