اختلالات هوشیاری سالمندان در بخش عفونی

این مقاله که توسط گروه تحقیقات و پژوهشی نوشته شده به گزارش نویسی و کسب دریافته های گروه تجربی می افزاید و در خصوص علل شایع منجر به اختلال هوشیاري در سالمندان تبدار بستري شده در بخشهاي عفونی و مغز و اعصاب و در بخش های چکیده و زمینه هدف و مواد کار و یافته ها و نتیجه گیری هدایت بخش است. مقاله دارای ۱۰ صفحه بوده و در سال ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی به چاپ رسیده است  .salmandan

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0